Cửa cuốn Đà Nẫng

0911 388 468

Mới nhất

Lên dự toán tham khảo

Sản phẩm

Cửa cuốn Titadoor PM-701
1.162.000 đ/㎡
 • Chất liệu: Hợp kim nhôm 6063.
 • Công nghệ sản xuất: Đức.
 • Kết cấu: Thân cong 2 lớp + thanh ngang chịu lực, lá kín.
 • Đặc điểm: Móc dày 1.20mm, TL 5.5kg ± 6%
Cửa cuốn Titadoor LG12
1.226.000 đ/㎡
 • Chất liệu: Hợp kim nhôm 6063.
 • Công nghệ sản xuất: Đức.
 • Kết cấu: hân 1 lớp, khe thoáng ovan 28 x 175 x 235
 • Đặc điểm: Móc dày 1.15 - 1.25mm, TL 6.0kg ± 6%
Cửa cuốn Titadoor PM-76X
1.624.000 đ/㎡
 • Chất liệu: Hợp kim nhôm 6063.
 • Công nghệ sản xuất: Đức.
 • Kết cấu: 2 chân, 1 vách chịu lực, khe thoáng kép, ron giảm chấn.
 • Đặc điểm: Móc dày 1.3mm, vai - chân chịu lực dày 1.4-1.6mm. TL 9.6kg ± 6%
Cửa cuốn Titadoor PM-491
1.443.000 đ/㎡
 • Chất liệu: Hợp kim nhôm 6063.
 • Công nghệ sản xuất: Đức.
 • Kết cấu: 2 chân, 1 vít + 3 thanh chữ K chịu lực
 • Đặc điểm: Móc dày 1.0mm, vai - chân chịu lực dày 1.0mm. TL 8.2kg ± 6%
Cửa cuốn Titadoor PM-491A
1.436.000 đ/㎡
 • Chất liệu: Hợp kim nhôm 6063.
 • Công nghệ sản xuất: Đức.
 • Kết cấu: 3 chân, 1 vít, vách ngang chịu lực - kt ellip
 • Đặc điểm: Móc dày 1.0mm, vai - chân chịu lực dày 1.0mm. TL 8.0kg
Cửa cuốn Titadoor PM-492
1.436.000 đ/㎡
 • Chất liệu: Hợp kim nhôm 6063.
 • Công nghệ sản xuất: Đức.
 • Kết cấu: 2 chân, 1 vít + 3 thanh chữ K chịu lực.
 • Đặc điểm: Móc dày 1.0mm, vai - chân chịu lực dày 1.0mm. TL 7.9kg ± 6%
Cửa cuốn Titadoor PM-492A
1.446.000 đ/㎡
 • Chất liệu: Hợp kim nhôm 6063.
 • Công nghệ sản xuất: Đức.
 • Kết cấu: 3 chân, 1 vít, vách ngang chịu lực - kt ellip
 • Đặc điểm: Móc dày 1.0mm, vai - chân chịu lực dày 1.0mm. TL 8.1kg ± 6%
Cửa cuốn Titadoor PM-535SR
1.513.000 đ/㎡
 • Chất liệu: Hợp kim nhôm 6063.
 • Công nghệ sản xuất: Đức.
 • Kết cấu: 2 chân, 2 vít, 3 thanh chữ K chịu lực - Ovan sao
 • Đặc điểm: Móc dày 1.03mm, vai - chân chịu lực dày 1.0mm. TL 8.8kg ± 6%
Cửa cuốn Titadoor PM-503
1.508.000 đ/㎡
 • Chất liệu: Hợp kim nhôm 6063.
 • Công nghệ sản xuất: Đức.
 • Kết cấu: 2 chân, 2 vít, 3 thanh chữ K chịu lực
 • Đặc điểm: Móc dày 1.08mm, vai - chân chịu lực dày 1.05mm. TL 8.8kg ± 6%
Scroll to Top